Firmamız ticari hayatına 1960 yıllarda sıhhi tesisat işleri ile başlamış olup 2000 li yıllarda işlerini geliştirerek elektrik ve pvc kapı ve pencere sistemleri imalatı işlerini de başarı ile sürdürmüştür.

2005 yılında yeni bir atılım yaparak inşaat taahhüt ve yapsat işlerini de firma bünyesine katmış olup, en büyük yatırımını da 2011 yılı Temmuz ayında dünyaca ünlü pvc kapı ve pencere sistemlerinin vazgeçilmez ismi LDR kilit ve LDR ispanyolet firmasını ve patentlerini satın alarak hızla yoluna devam etmektedir.

Firmamızın amacı daha ileriye giderek ülkemizde ürettiğimiz patentli ürünlerimizi tüm dünyaya ihraç ederek ülkemiz istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde globalleşen ekonomik çerçevede her firmanın ekonomik olarak kuruluş nedeni tüm işletme ve ekonomi öğreti kaynaklarında kar etmek ve hissedarların şirket hisselerinin maksimizasyonu olarak özetlenebilir.

Genel Olarak Firmaların hedefleri ve büyüme stratejileri


                Her ne kadar teoride hedeflenen firmaların hayatları boyunca satış- organizasyonel yapı ve finansal modelleme üçlemesinde  hedefe tam olarak ulaşmak her zaman mümkün olamamakta ve bazen de ulaşılan hedeflerin sonucunda ağır bedeller ödenmektedir.


                Her firma ilk ticari hayatına başladığında ki bunu sermaye birikimi fazla olmayan ve KOBİ veya daha küçük ölçekli firma boyutu olarak kabul edebiliriz ilk amacı satış odaklı davranıp mümkün olduğu kadar firma satışını artırıcı hedefler ve politikalar belirlemek olmakta, üretim ve stok maliyetleri, finansman maliyetleri ve katlanılan diğer tüm gider ve maliyet unsurlarını ikinci plana atmaktadırlar.

                Oysaki firmaların satış için harcadıkları her çabanın karşılığının firmanın diğer birimlerince de algılanıyor, ölçümleniyor ve kontrol edilebilir nitelikte olması gerekir. Örnek vermek gerekirse bir firmanın satışını artıracağı her bir birim TL için karşılığında vereceği sto ya da üretim maliyeti, finansman gideri ve yatırım bedelini hesaplaması gerekir.


                Firmaların sağlıklı bir rota çizerek büyüme hedeflerine odaklanmaları, doğru ve yeterli insan kaynağı, başlangıç sermayesi, işletmenin faaliyetini sürdüreceği fiziki mekan, iletişim ve teknik donanım araç ve gereçleri, üretim şirketi olunması durumunda gerekli teçhizat ve ekipman olarak sıralanabilir. Bütün bu somut gereksinimlerin ötesinde beklide en önemli başarı kriteri ise her şeyden önce şirket hedef ve önceliklerinin belirlenmesi ile mümkün olacaktır.


                Son derece basit gözüken asgari şartlar, fiili olarak şirketin faaliyete geçmesi ile aslında tamamen bir yönetim becerisi ve operasyonel kurgulamanın gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Operasyonel kurgulama ve hedef ile kastedilen şirket kaynaklarının ne için, ne zaman ve ne kadar ve kimler tarafından kullanılacağının tespitidir.


                İkinci aşamada kaynakların hedefe yöneltilmesi ve kullanımının ölçümlenmesi, yani hedeflere ulaşılabilirlik seviyeleri, şirketin sayısal olarak ölçümlenebilen tüm verilerinin, satış, finansal performans, personel verileri, üretim ve stok verileri gibi tüm verilerinin düzenli ölçümlenmesi ve şirket yönetimine zamanı içerisinde bilgilendirilmesi gerekir.


                Bir sonraki aşamada ise firmalar ve birimleri ölçümleme sonucuna göre süratle tüm operasyon sürecindeki birimler reaksiyon vermeleri ve gerektiği takdirde düzeltme hareketine adım atmalıdırlar. Düzeltme adımından kastedilen, herhangi bir ürün gamında satış düşüklüğü yaşayan bir firmanın bu ürüne ilişkin üretime son vermesi, yeni pazarlar araması, ya da benzer başka ürünleri piyasaya sokması gibi örneklendirilebilir.


                Şirketlerin ticari rekabet şartları altında hayatlarına devam edebilmeleri için en önemli unsur kaynak kullanımının doğru tespiti ve şirket yönetiminin hızlı karar alabilmesidir. Yapılması gerekeni diğer firmalardan daha önce sezen, gören ve uygulayan firmalar hep ekonomik koşullar içerisinde en dirençli ve kazançlı olacak firmalar olarak gösterilebilir. Doğru kararı alabilmek ise ancak bilgi birikimi, bilgiyi dolduracak ve destekleyecek verilerin bulunması ve yönetimin şirketin tüm operasyonuna hakim bir vizyona sahip olmasıyla mümkündür.


                Özetle her ticari firma büyümek için kurulur ancak bazıları bu hedefe ulaşabilir. Hedefin gerçekçi olması ve şirketim tüm birimlerince algılanması ve kaynak kullanım hedeflemesi başarının anahtarıdır.